ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 36 | ทั้งหมด : 859
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  2 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  3 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 1 1 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  6 ช่างก่ออิฐ 1 1 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  8 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  11 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  13 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  16 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  18 ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง 1 3 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  19 ช่างสีรถยนต์ 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  20 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  22 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  23 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 859 รายการ