ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 31 | ทั้งหมด : 721
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  2 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ 18 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  3 การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  5 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  6 แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  7 การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  8 การประกอบอาหารว่าง 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  9 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  10 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  11 การเขียนแบบวิศวกรรม 30 17 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  12 จักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  13 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  14 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  15 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  16 การเพิ่มมูลค่าเรซิ่นเพื่อธุรกิจ 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  17 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  18 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  19 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 420 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  20 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  21 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  22 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  23 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  24 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 721 รายการ